Aanpassen melding overschrijding

Discussie gestart door StevenHillsStevenHills .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
Als je als accountant een melding hebt ingediend van een WNT overschrijding (bij een zorginstelling) uitgaande van bedrag X (enkele maanden terug) en de bestuurder verzoekt (middels zijn advocaat) om het bedrag dmv aanvullende informatie die eerder niet voorhanden was te verlagen, ben je dan als accountant verplicht om hieraan mee te werken? Of zou de repliek moeten zijn iets in de trant van: goed dat u een verdiepingsslag in de casus hebt gemaakt, echter is dit iets wat tbv de dialoog met het Ministerie BZK dient te worden overlegd? Ik kon daar even zo snel niets over vinden waar de plicht voor de accountant exact stopt. Ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen mochten jullie dit ook zijn tegengekomen. Voor mij de eerste keer dit.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De WNT voorziet niet in het aanpassen van een verrichte accountantsmelding. De relevante WNT-toezichthouder (in het geval van een zorginstelling is dit het CIBG) neemt deze accountantsmelding in behandeling en onderzoekt zelfstandig of er naar het oordeel van de toezichthouder sprake is van een overtreding van de WNT. De topfunctionaris zou contact kunnen opnemen met de relevante WNT-toezichthouder, om de aanvullende informatie met de toezichthouder te delen.

  Uit uw vraag maken wij op dat er aanleiding zou kunnen zijn tot het verlagen van een bedrag dat relevant is voor de WNT na het vaststellen van het financieel verslaggevingsdocument.

  Artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT geeft aan hoe er dient te worden omgegaan door de WNT-instelling met het herstel van fouten die na vaststelling van het verslaggevingsdocument worden geconstateerd. Dit foutherstel dient te gebeuren in het eerst volgende financiële verslaggevingsdocument. Wat er dient te gebeuren is afhankelijk van de te herstellen fout.

  Als accountant controleert u dit foutherstel. Het controleprotocol WNT 2019 zegt hierover:

  “27. De accountant stelt vast dat de instelling fouten in de WNT-verantwoording die na vaststelling van het financieel verslaggevingsdocument zijn geconstateerd, heeft hersteld conform de procedure die daartoe is vastgelegd in artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT.”
 • De reactie van StevenHillsStevenHills . Accountant
  Reactie geschreven op .
  Duidelijk. Dank voor de reactie!
Deze discussie is gesloten.