Correctie die betrekking hebben op voorgaande jaren

Discussie gestart door tesfatesfa .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Kun je bij een correctie die ook betrekking heeft op voorgaande jaren ervoor kiezen om dit in de verantwoording op te nemen over het lopende jaar?

Of moet je dit toerekenen aan voorgaande jaren (en daarvoor dus de verantwoording aanpassen)?

Is dit terug te vinden in een artikel van de uitvoeringsregeling WNT?


Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( oktober 2020 aangepast . )

  Voor zover uw vraag betrekking heeft op het herstellen van fouten in eerder vastgestelde WNT-verantwoordingen, luidt het antwoord op uw vraag: fouten in een eerder vastgestelde WNT-verantwoording dienen in de eerstvolgende jaarrekening of separate WNT-verantwoording volgend op het moment waarop ze zijn geconstateerd te worden gecorrigeerd en toegelicht (artikel 5, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT).

  Zie ook deze Q&A op de website: https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-moet-een-wnt-instelling-doen-als-fouten-worden-geconstateerd-in-de-wnt-verantwoording-na-vaststelling-van-de-jaarrekening.

  Voor zover uw vraag betrekking heeft op het voorkomen van een niet toegestane overschrijding van het toepasselijke WNT-maximum in het lopende kalenderjaar door het aan een of meer eerdere kalenderjaren toerekenen van bezoldigingscomponenten, luidt het antwoord op uw vraag: een bezoldigingscomponent wordt volgens de hoofdregel (artikel 3, eerste lid, Uitvoeringsregeling WNT) toegerekend aan de bezoldiging van het kalenderjaar waarin deze component in de salarisadministratie wordt verwerkt of, indien de component niet in de salarisadministratie wordt opgenomen, in het jaar waarin de component ten laste van het resultaat van de rechtspersoon of instelling komt. Echter, voor de toetsing aan het toepasselijk bezoldigingsmaximum kan, in afwijking van de hoofdregel, een component van de bezoldiging die betrekking heeft op een eerder kalenderjaar dan waarin deze in de salarisadministratie wordt verwerkt, onderscheidenlijk ten laste van het resultaat van de rechtspersoon of instelling komt, toegerekend worden aan het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft (artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT). Indien artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT kan worden toegepast, heeft dat tot gevolg dat de overschrijding van het bezoldigingsmaximum in het jaar van de uitbetaling van bedoelde bezoldigingscomponent toegestaan is.

  Let op: Toerekenen aan een eerder jaar mag echter alleen voor zover er in dat betreffende jaar nog ruimte resteert tot aan het voor dat jaar geldende bezoldigingsmaximum. Het resterende bedrag dient aangemerkt te worden als onverschuldigd betaald in het kalenderjaar waarin deze component in de salarisadministratie wordt verwerkt of, indien de component niet in de salarisadministratie wordt opgenomen, in het jaar waarin de component ten laste van het resultaat van de rechtspersoon of instelling komt.

  Zie ook deze Q&A op de website: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/hoe-moet-worden-omgegaan-met-de-toerekening-van-bezoldigingscomponenten.


Deze discussie is gesloten.