Toekenning aantal punten m.b.t. kennisintensiteit zorginstelling

Discussie gestart door BastianBastian .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.

Geachte,

Graag leg ik onderstaande casus aan u voor. Het betreft een vraag over hoeveel punten de organisatie mag toekennen i.v.m. de kennisintensiteit. 

Situatie:

BV X is een controleplichtige BV, die een geconsolideerde jaarrekening (inclusief WNT verantwoording) opstelt. BV X is tevens een WTZi instelling en moet voldoen aan de WNT. BV X bezit sinds 2019 100% van de aandelen in BV Y, dat een Instelling voor geestelijke gezondheidszorg is.

Het toegestane bezoldigingsmaximum wordt vastgesteld op basis van de karakteristieken van een rechtspersoon of instelling (of een groep van rechtspersonen of instellingen) waaraan de topfunctionaris leiding geeft. Volgens de het bestuur van BV X, krijgt de instelling op basis van de kennisintensiteit vier punten toegekend, omdat er een Instelling voor geestelijke gezondheidszorg deelneemt aan de groep.

Wij twijfelen over de interpretatie van de inhoud van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, en dan met name t.a.v. de tekst in artikel 2.1 uit de bijlage bij deze regeling:

“Indien op een rechtspersoon of instelling meerdere rijen uit de tabel van toepassing zijn en/of indien een rechtspersoon of instelling meerdere primaire processen kent (die niet in de tabel zijn opgenomen), mogen de punten niet bij elkaar worden opgeteld. Hetzelfde geldt uiteraard indien op een rechtspersoon of instelling één rij uit de tabel van toepassing is en deze daarnaast nog één of meerdere primaire processen kent en vice versa. In dergelijke gevallen mag het puntenaantal worden gescoord dat hoort bij de rij of het primaire proces dat het hoogste aantal punten oplevert, mits de zorg, bedoeld in die rij, of dat primaire proces ten minste 20% van de totale omzet uitmaakt.”

De omzet van deze BV is van beperkte omvang, en komt zeker niet boven de 20% van de groep uit. Op de groep zijn meerdere rijen van toepassing, o.a. “Instelling/rechtspersoon voor jeugdhulp”, waarvoor de organisatie 3 punten toegekend krijgt.

Vraag:

De vraag is derhalve of de organisatie 3 of 4 punten kan toekennen op basis van de kennisintensiteit van de onderneming, omdat het deel wat betrekking heeft op “Instelling voor geestelijke gezondheidszorg” niet ten minsten 20% van de totale omzet binnen de groep uitmaakt.

 

 


Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Sectorale onderwerpen zoals onderwijs, de woningcorporaties of de zorg worden niet gevolgd door de HelpdeskWNT. Of stel uw vraag via respectievelijk ico@duo.nl, normeringtopinkomens@minvws.nl of https://www.ilent.nl/melden.
Deze discussie is gesloten.