Openbaar maken WNT-verantwoording website

Discussie gestart door JVeraartJVeraart .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
De volgende situatie doet zich voor. Cliënt plaatst een tekst op haar website met een vermelding dat de jaarrekening inclusief WNT-verantwoording op te vragen is op info@xxxxx.nl. Daarnaast staat er een algemene tekst onder dat men de beloning van medewerkers, RvT en bestuur plaats vindt op basis van de CAO-XXXX en de WNT.

Dit lijkt mij niet passend en hiermee fout. Men voldoet m.i. niet aan de verplichting inzake de WNT doordat zij simpelweg de jaarrekening niet direct openbaar opgenomen hebben op de website. Zie ik dit juist, of is een dergelijke verwijzing wel toegestaan?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Met ingang van 1 januari 2018 is het voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording jaarlijks uiterlijk 1 juli op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar. Zie artikel 5c, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn. De verantwoordelijke kan de vereiste informatie op een eigen website publiceren, maar mag daarvoor ook gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen die aangeboden worden door bijvoorbeeld de brancheorganisaties. In het kader van transparantie en met het oog op toezicht moeten de WNT-gegevens algemeen toegankelijk en eenvoudig vindbaar zijn, gedurende een zekere periode. Concreet betekent dit dat de WNT-verantwoording binnen de basisstructuur van de desbetreffende website moet worden geplaatst en niet op een afgezonderde pagina of een afwijkend (sub)domein. Binnen de basisstructuur is tevens gekozen voor een logische plaatsing, bijvoorbeeld bij informatie over de organisatie of bij overige verantwoordingsdocumenten. Ook is de vindbaarheid via zoekmachines geborgd. De WNT-verantwoording moet ook in zijn geheel worden geplaatst.

    De door u hierboven omschreven methode (de mogelijkheid van het per e-mail opvragen van de WNT-verantwoording en de hierboven genoemde algemene tekst op de website) voldoet daar in ieder geval niet aan. Op deze wijze wordt niet voldaan aan  artikel 5c, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT.

    Overigens verplicht de WNT de WNT-instelling niet, in tegenstelling tot wat u in uw vraag stelt, tot het plaatsen van de jaarrekening op de website. Deze verplichting geldt uitsluitend voor de WNT-verantwoording.
Deze discussie is gesloten.