Overgangsrecht na indeling in lagere klasse als reeds eerder overgangsrecht is genoten

Discussie gestart door HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.
In het antwoord op een eerdere vraag over dit onderwerp:
https://forum.topinkomens.nl/discussion/comment/62/#Comment_62

is aangegeven:
''Alleen als de bezoldiging door de klasse indeling voor het eerst boven de norm uit komt, vangt op grond van artikel 7.3 lid 5 het overgangsrecht aan vanaf het moment van de nieuwe klasse indeling.''

Artikel 7.3 lid 5 WNT maakt het mogelijk om overgangsrecht toe te passen na indeling in een lagere klasse. In dit artikel is geen beperking opgenomen zoals bijvoorbeeld in Artikel 7.3 lid 4 : ''...tenzij op grond van het eerste tot en met vijfde lid reeds eerder een periode van ten hoogste vier jaar is aangevangen''. 

Op grond van artikel 7.3 lid 5 lijkt het bij een indeling in een lagere klasse dus wel mogelijk om voor een tweede keer overgangsrecht gedurende vier jaar toe te passen. 

1. Is deze conclusie juist ?
2. Zo niet, waarom dan niet? Op grond van welke bepaling in wet- en regelgeving?   

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .

  Geachte heer Van den Bosch,

  Zoals de eerdere plaatsing aangeeft geldt dit recht alleen als men voor de 1e keer boven de norm uitkomt.

  ''Alleen als de bezoldiging door de klasse indeling voor het eerst boven de norm uit komt, vangt op grond van artikel 7.3 lid 5 het overgangsrecht aan vanaf het moment van de nieuwe klasse indeling.''

  Met vriendelijke groet,

Deze discussie is gesloten.