Overgangsrecht nieuwe interim regime

Discussie gestart door LouisLouis .
Begonnen op . januari 2017 aangepast Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.
Goedemorgen,

In de toelichting bij het gewijzigde Uitvoeringsbesluit WNT staat onderstaand voorbeeld (op pagina 26).  Zie ik het goed dat dit in dit voorbeeld betekent dat bij voortzetting van de opdracht na 1 april 2016 er geen bezoldigingsmaximum geldt voor de in 2015 gewerkte maanden (oktober - december 2015)?

Vrgr, Louis

"Voorbeeld 2: partijen hebben afgesproken dat de betrokkene de functie van oktober 2015
tot en met maart 2016 vervult, voor een bezoldiging van € 200 per uur en € 30.000 per
maand. Op 1 januari 2016 treedt het voorliggende besluit in werking. Op grond van dit
besluit mag de betrokkene met ingang van 1 januari 2016 niet meer verdienen dan € 175
per uur en voor de periode januari tot en met maart 2016 niet meer dan (€ 24.000 maal 3) € 72.000. Met ingang van 1 januari 2016 is de bezoldiging van betrokkene hoger dan het toepasselijke maximum. Ingevolge artikel 7, eerste lid, is dit toegestaan. 

Indien tussen 
partijen wordt besloten de opdracht voort te zetten na 1 april 2016, dan vervalt het overgangsrecht en is vanaf dat moment voor de volgende zes maanden de normering zoals belegd in dit besluit van toepassing. Dus geldt in de periode van april 2016 tot en met september 2016 een uurtarief van € 175 en een bezoldigingsmaximum van (€ 18.000 maal 6 ) € 108.000. Na twaalf kalendermaanden functievervulling, dus met ingang van oktober 2016, is het wettelijk bezoldigingsmaximum of een sectoraal maximum van toepassing."

Reacties

Deze discussie is gesloten.