Overgangsrecht nieuwe interim regime

Discussie gestart door LouisLouis .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

In vervolg op mijn vraag van gisteren:

Dank voor de snelle reactie. Ik snap uiteraard dat ten aanzien van 2015 bezoldiging de 2015 WNT normering van toepassing is, maar de vraag is welke norm:

1) het oude interim regime? Dit zou inhouden dat geen bezoldigingsmaximum geldt voor de eerste 6 maanden (waaronder dus de maanden oktober - december 2015)

2) de reguliere norm (178 k p.j.)? Dit zou in het voorbeeld betekenen dat over de maanden oktober-december 2015 een deel moeten worden teruggevorderd (EUR 30.000 per maand is te hoog).

Mij lijkt dat het antwoord 1) moet zijn, want in het voorbeeld staat niets over de terugvordering van bezoldiging over 2015. Eens?

Zie hieronder nog een keer het voorbeeld.

Mvgr, Louis


"Voorbeeld 2: partijen hebben afgesproken dat de betrokkene de functie van oktober 2015 tot en met maart 2016 vervult, voor een bezoldiging van € 200 per uur en € 30.000 per maand. Op 1 januari 2016 treedt het voorliggende besluit in werking. Op grond van dit besluit mag de betrokkene met ingang van 1 januari 2016 niet meer verdienen dan € 175 per uur en voor de periode januari tot en met maart 2016 niet meer dan (€ 24.000 maal 3) € 72.000. Met ingang van 1 januari 2016 is de bezoldiging van betrokkene hoger dan het toepasselijke maximum. Ingevolge artikel 7, eerste lid, is dit toegestaan. 


Indien tussen 
partijen wordt besloten de opdracht voort te zetten na 1 april 2016, dan vervalt het overgangsrecht en is vanaf dat moment voor de volgende zes maanden de normering zoals belegd in dit besluit van toepassing. Dus geldt in de periode van april 2016 tot en met september 2016 een uurtarief van € 175 en een bezoldigingsmaximum van (€ 18.000 maal 6 ) € 108.000. Na twaalf kalendermaanden functievervulling, dus met ingang van oktober 2016, is het wettelijk bezoldigingsmaximum of een sectoraal maximum van toepassing."


Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    De bezoldiging in 2015 wordt genormeerd conform de op dat moment geldende regels (het “oude interim regime”). Dit betekent dat de bezoldiging is genormeerd als meer dan 6 maanden wordt gewerkt. Om te bepalen wat dit in een concreet geval betekent, is van belang om te bepalen hoeveel maanden in totaal, dat wil zeggen in 2015 én in 2016, gewerkt is. Zie: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/telt-functievervulling-in-2016-mee-voor-het-bepalen-van-het-zes-uit-achttienmaanden-criterium-in-2015
    Indien de opdracht conform het voorbeeld na 1 april 2016 wordt voortgezet, wordt met terugwerkende kracht aan het zes-uit-achttienmaanden-criterium voldaan en wordt de bezoldiging over de in 2015 gewerkte maanden alsnog genormeerd. In 2015 gold nog het toepasselijke bezoldigingsmaximum uit 2014 (€230.474 – of het toepasselijke sectorale maximum - naar rato van de duur en omvang van het dienstverband).

Deze discussie is gesloten.