Detachering topfunctionaris bij andere WNT organisatie

Discussie gestart door JohantenKateJohantenKate .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Sinds 19 sept 2019 tot 20 sept 2020 is een oud topfunctionaris van onze gemeente gedetacheerd bij een andere WNT organisatie, waar hij geen functie beoefend als topfunctionaris. In hoeverre valt deze persoon nu nog onder een van de "tabellen", zoals die gelden voor het jaar 2020?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Voor zover de betreffende topfunctionaris zijn of haar functie gedurende twaalf of meer kalendermaanden heeft vervuld en hij of zij, na het neerleggen van de functie als topfunctionaris, in de in uw vraag vermelde periode nog een dienstverband had met de gemeente (een dienstverband van waaruit hij of zij bij de andere WNT-organisatie was gedetacheerd), dan is hij of zij nog vier jaar (te rekenen vanaf het tijdstip waarop niet langer de functie als topfunctionaris werd vervuld) genormeerd als topfunctionaris van de gemeente. Dit op grond van artikel 1.1, onderdeel b, onder 6°, WNT. Zie ook artikel 4a Beleidsregels WNT 2020 en deze Q&A op de website: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/is-de-wnt-nog-van-toepassing-nadat-een-functionaris-zijn-functie-als-topfunctionaris-heeft-neergelegd. Alsdan moet de betreffende topfunctionaris over (in ieder geval) de aangegeven periode worden verantwoord als leidinggevende topfunctionaris van de gemeente voor zolang er sprake is van een dienstverband bij de gemeente.
Deze discussie is gesloten.