Ingangsdatum berekening bezoldigingsmaximum topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door CHoornstraCHoornstra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een organisatie is pas vanaf 2020 WNT-plichtig (pas vanaf 2020 jeugdzorg gaan leveren), maar de overeenkomst met de leidinggevende topfunctionaris is al halverwege 2019 ingegaan. Het betreft een leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking. Hoe dient het bezoldigingsmaximum van deze topfunctionaris te worden bepaald:
1. Heel 2020 geldt als de eerste 12 maanden en derhalve geldt het maximum volgens tabel 1b in de verantwoording; of
2. De ingangsdatum van de overeenkomst is juni 2019 geweest. Hierdoor geldt voor 2019 dat er 7 maanden al zijn meegenomen, waardoor er voor 2020 nog 5 maanden in tabel 1b van de verantwoording 'overblijft' en de resterende 7 maanden onder het reguliere voor de organisatie geldende maximum vallen.

Graag uw reactie.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  In uw vraagstelling beschrijft u de situatie waarin de WNT op een gegeven moment van toepassing is geworden op een op dat moment reeds bestaande rechtspersoon, alsmede op een leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking die op dat moment reeds zeven maanden werkzaam was.

  De maximering van de bezoldiging (en de eventuele toekomstige uitkering wegens beëindiging van het dienstverband) op grond van de WNT gaat in op de dag waarop de WNT van toepassing wordt of is geworden op een rechtspersoon. De normering op grond van de WNT geldt niet voor de daaraan voorafgaande periode. In die voorafgaande periode wordt de rechtspersoon niet aangemerkt als WNT-instelling en wordt de leidinggevende functionaris niet aangemerkt als topfunctionaris in de zin van de wet.

  De periode van twaalf kalendermaanden, bedoeld in artikel 4 Uitvoeringsbesluit WNT, vangt derhalve aan op de dag waarop de WNT van toepassing wordt.

  Het bezoldigingsmaximum dient in uw geval dan ook te worden bepaald volgens de door u onder 1 geschetste methode.

Deze discussie is gesloten.