Berekening norm bezoldiging minister volgens wetsvoorstel Evaulatiewet WNT

Discussie gestart door HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

In de MvT bij het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT (Artikel I, onderdeel AJ) wordt aangegeven hoe de actuele bezoldiging van de minister zal worden berekend.

Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe met name de component pensioenpremie daarbij zal worden behandeld.   

Vraag: Wordt uitgegaan van het nominale bedrag pensioenpremies (€ 26.363)  zoals opgenomen in de MvT bij de WNT 2, of moet de premie worden herberekend aan de hand van de premietabellen uit 2013 of 2014, maar uitgaande van het nieuwe salaris?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Bij de berekening van de bezoldiging van een minister volgens het bezoldigingsbegrip van de WNT moet voor de berekening van de post voorzieningen betaalbaar op termijn uit worden gegaan van de actuele premiepercentages en franchises voor 2017 zoals aangegeven op de website van het ABP in 2017. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat het pensioengevend inkomen sinds 1 januari 2015 is afgetopt. De genoemde premiepercentages en franchises moeten op het maximum pensioengevend inkomen worden toegepast, niet op de beloning van een minister. In 2017 is het maximum pensioengevend inkomen 103.317 euro.Deze discussie is gesloten.