overgangsrecht nieuwe overeenkomst

Discussie gestart door PetervanVeelenPetervanVeelen .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

Uit een eerder contact met kenmerk 2015-45961 begrijp ik dat het overgangsrecht ook van toepassing is voor nieuwe overeenkomsten die zijn aangegaan tussen 6 december 2011 en 1 januari 2013. Uit de beantwoording meen ik evenwel te mogen begrijpen dat dit aanvankelijk, dit is op 6 december 2011 (nog) niet vaststond, doch in een later stadium alsnog werd bepaald. 
Klopt dit en zo ja, op welke datum is dit toegevoegd/aangepast?
Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Het overgangsrecht is inderdaad ook van toepassing op bezoldigingsafspraken die tussen 6 december 2011 en 1 januari 2013 zijn gemaakt. Voor zover de bezoldigingsafspraken reeds bestonden op 6 december 2011 mochten deze echter niet vooruitlopend op de inwerkingtreding van de WNT worden verhoogd tot boven de op 1 januari 2013 geldende norm. Dit is bij de Aanpassingswet WNT (Stb. 2014, 235) met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 in artikel 7.3, elfde lid, WNT opgenomen. 
 • De reactie van PetervanVeelenPetervanVeelen . betrokken burger
  Reactie geschreven op .
  Dank voor de aanvulling. Was de bepaling dat het overgangsrecht ook van toepassing is op bezoldigingsafspraken die tussen 6 december 2011 en 1 januari 2013 zijn gemaakt, reeds in de originele wettekst opgenomen of eveneens (nadien) in een aanpassingswet?
  m vr gr
  Peter van Veelen
 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .
  Dit is bij de Aanpassingswet WNT (Stb. 2014, 235) met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 in artikel 7.3, elfde lid, WNT opgenomen. 
 • De reactie van PetervanVeelenPetervanVeelen . betrokken burger
  Reactie geschreven op .
  Dank voor de snelle reactie.
  m vr gr
  Peter van Veelen
Deze discussie is gesloten.