welk afbouwschema is van toepassing in geval een entiteit niet onder een sectorregeling valt

Discussie gestart door WilleminaWillemina .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

betreft een entiteit welke niet onder de sectorregeling valt, maar wel subsidie ontvangt van de overheid. in het afbouwschema algemeen is opgenomen dat indien sprake is van een bezoldiging hoger dan de WNT2 norm maar lager dan de WNT1 norm sprake is van een behoudperiode van 4 jaar met ingang van 2015 waarna een afbouwperiode van toepassing is.

Echter er ontstaat onduidelijkheid door de alinea die onder afbouwschema 2 is opgenomen en als volgt luidt:

"Gesubsidieerde instellingen

Voor gesubsidieerde instellingen, die niet onder één van de specifieke sectoren (en bijbehorende regelingen) vallen, geldt het volgende. Voor instellingen die vanaf de inwerkingtreding van de WNT onder de reikwijdte van de wet vallen, is het algemene overgangsrecht van toepassing op bezoldigingsafspraken die zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de WNT en die hoger waren dan de in 2013 geldende norm (zie schema 1 hierboven). In alle andere gevallen geldt slechts een behoudperiode van vier jaar conform de hierover gepubliceerde Q&A. Er zijn geen afbouwjaren van toepassing."

Wat betekent bovenstaande nu? dat schema 2 niet van toepassing kan zijn voor gesubsidieerde instellingen welke niet onder een sectorregeling vallen? zo ja, wat zijn dan voorbeelden van entiteiten die wel onder schema 2 vallen?


"

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Het tweede schema heeft betrekking op bezoldigingsafspraken die zijn gemaakt vóór de inwerkingtreding van de WNT-2 per 1 januari 2015. Dit schema geldt voor alle instellingen die niet onder een sectorregeling vallen (voor voorbeelden zie het WNT-register), met uitzondering van gesubsidieerde instellingen.Deze discussie is gesloten.