Niet-topfunctionaris

Discussie gestart door TheoBrinkTheoBrink .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

In de brief OCW 23-12-2016 kenmerk 1108022 staat: Gegevens over de bezoldiging of ontslagvergoeding van niet-topfunctionarissen neemt u op in het jaarverslag als de bezoldiging of ontslagvergoeding hoger is dan € 179.000 (naar rato ...). Dit bedrag geldt voor alle WNT-instellingen.

Er wordt gesproken over of en dus niet over en of over en/of.

Dus als beide afzonderlijk minder zijn dan € 179.000 hoef ik ze niet op te nemen.

En als beide gezamenlijk hoger zijn dan € 179.000 maar geen van beide is afzonderlijk hoger dan € 179.000 hoef ik ze ook niet op te nemen.

Correct?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
    Reactie geschreven op . ( februari 2017 aangepast . )

     Deze opvatting wordt gedeeld door de helpdesk.

Deze discussie is gesloten.