Openbaarmaking WNT-gegevens, totale bezoldiging in jaarrekening

Discussie gestart door EvDEvD .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
In de Uitvoeringsregeling WNT 25-10-2019 wordt o.a. bij 2.2 een verduidelijking gegeven van het begrip totale bezoldiging m.b.t. Topfunctionarissen.

Vraag:
Is het noodzakelijk om in jaarrekening van b.v. een Stichting, m.b.t. de Topfunctionarissen (zonder dienstverband met deze stichting), om alle nevenfuncties te vermelden plus hun bezoldiging (indien bij andere WNT-instellingen)? Ook indien deze andere WNT-instellingen niet gelieerd zijn aan de stichting die de jaarrekening opgesteld?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Het klopt dat WNT-instellingen de totale bezoldiging van hun topfunctionaris (met of zonder dienstbetrekking) moeten verantwoorden, inclusief de bezoldiging van deze topfunctionaris bij andere WNT-instellingen (o.g.v. de zogenoemde anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT) en/of bij een of meer gelieerde rechtspersonen van de WNT-instelling (o.g.v. artikel 2.1, vijfde lid, WNT). Ook moet de bezoldiging van de topfunctionaris voor het uitvoeren van nevenwerkzaamheden als niet-topfunctionaris bij de WNT-instelling worden verantwoord door die WNT-instelling, als onderdeel van de totale bezoldiging van die topfunctionaris. Bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT per 1 januari 2020 (Stcrt. 2019, 59382) is deze openbaarmakingsplicht uitgebreid naar de situatie waarin de bezoldiging van de topfunctionaris bij de WNT-instelling zelf minder dan €1.700 bedraagt, maar de totale bezoldiging van de topfunctionaris boven dat bedrag uitkomt. De wetgever heeft hiermee een vergroting van de transparantie ten aanzien van de bezoldiging willen bereiken.
Deze discussie is gesloten.