Voormalig topfunctionaris

Discussie gestart door NLaNLa .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een directeur (topfunctionaris) treedt per 1 augustus 2020 terug naar een functie als niet-topfunctionaris bij dezelfde stichting.

a. de directeur is aangetreden per 1.1.2016 als topfunctionaris (directeur).
b. de arbeidsovereenkomst is sinds 1.1.2016 voor onbepaalde tijd van toepassing (van een tussentijdse verlenging of aanpassing is derhalve geen sprake) en de directeur was gedurende gehele periode 1.1.2016 tm 1.8.2020 aansluitend topfunctionaris.
c. aansluitend op 1.8.2020 is de voormalig directeur in een functie getreden als niet topfunctionaris.

te worden geïnterpreteerd dat in de wnt verantwoording 2020 onderdeel 1a vanaf 1.8.2020 deze functionaris niet meer hoeft te worden vermeld? En deze functionaris vanaf 1.8.2020 niet meer aan de wnt normering is gebonden ?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  U stelt een vraag over de toepassing van artikel 1.1, onderdeel b, sub 6°, WNT. Op grond van die bepaling wordt een topfunctionaris die na de beëindiging van zijn functie als topfunctionaris een dienstverband behoudt bij dezelfde WNT-instelling in een functie als niet-topfunctionaris, onder voorwaarden, nog vier jaar aangemerkt en genormeerd als topfunctionaris. Dit wordt uitgelegd in de door u genoemde Q&A, alsook in artikel 4a Beleidsregels WNT 2020. Daarin worden drie voorwaarden genoemd waaraan moet zijn voldaan om deze bepaling van toepassing te laten zijn, namelijk de volgende:

  1.    De functie als topfunctionaris is:

  • op of na 1 januari 2018 is ingegaan (formele startdatum van de functie) of
  • vóór 1 januari 2018 is ingegaan (formele startdatum van de functie) en op of na 1 januari 2018 is verlengd, én

  2.    De functionaris heeft de functie als topfunctionaris voor een periode van ten
         minste twaalf kalendermaanden aaneengesloten vervuld, én

  3.    De functionaris behoudt na het neerleggen van zijn functie als topfunctionaris een
         dienstverband bij dezelfde rechtspersoon, in die zin dat hij een functie als niet-
         topfunctionaris vervult, blijft vervullen of binnen twaalf kalendermaanden na
         beëindiging van de functie als topfunctionaris gaat vervullen.

  Voor zover niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, is artikel 1.1, onderdeel b, sub 6°, WNT niet van toepassing in uw situatie en wordt de functionaris niet meer als topfunctionaris aangemerkt vanaf 1 augustus 2020.

  Volledigheidshalve merken wij nog op dat voor zover zijn of haar bezoldiging boven het drempelbedrag van de WNT (zijnde het algemene bezoldigingsmaximum van artikel 2.3 WNT) uitkomt, deze functionaris wél als niet-topfunctionaris moet worden verantwoord, namelijk op grond van artikel 4.2 WNT in combinatie met artikel 5a Uitvoeringsregeling WNT.
Deze discussie is gesloten.