Topfunctionaris (niet) in loondienst

Discussie gestart door NLaNLa .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Een topfunctionaris is geheel het jaar 2019 in loondienst van een stichting als lid van het College van Bestuur. Deze topfunctionaris is uit dienst getreden per 31 december 2019 bij de stichting.

In 2020, direct aansluitend vanaf 01-01-2020 t/m 31-08-2020, is dezelfde functionaris ingehuurd als lid van het College van Bestuur door de stichting.

Deze topfunctionaris is in de WNT-verantwoording 2020 opgenomen bij onderdeel “1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 in 2020” en niet bij onderdeel “1a. leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 2020”.

Hiermee is de topfunctionaris verantwoord in 2020 als zijnde de eerste 12 maanden van de inhuur en is door de stichting geconcludeerd dat er geen sprake is van een doorlopende bezoldiging/functievervulling met ingang van 1 januari 2020 (vanaf de 13e maand van de functievervulling in 2020) als lid van het college van bestuur.

Is dit een juiste verantwoording in de WNT-verantwoording 2020 ? Of moet de topfunctionaris worden gezien als topfunctionaris onderdeel 1a en de daarbij behorende normering van categorie 1a?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    BZK doet op het Forum geen uitspraken over concrete casus en geeft ook geen oordeel over de juistheid en volledigheid van WNT-verantwoordingen. BZK beperkt zich tot het geven van wetsuitleg.

    Op grond van artikel 2.1, vierde lid, WNT in combinatie met artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT worden kalendermaanden waarin bij dezelfde WNT-instelling de functie van leidinggevende topfunctionaris op grond van dienstbetrekking is vervuld voorafgaande aan het vervullen van een functie als leidinggevende topfunctionaris anders dan op grond van dienstbetrekking bij die WNT-instelling, niet meegeteld voor de bepaling van de periode van twaalf kalendermaanden, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT en ook niet voor de bepaling van de aanvang van de dertiende kalendermaand, bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, WNT. De WNT-gegevens worden gedurende de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling als leidinggevende topfunctionaris anders dan op grond van dienstbetrekking, indien gebruik wordt gemaakt van het Verantwoordingsmodel WNT van de website www.topinkomens.nl, opgenomen in tabel 1b als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12, en vanaf de dertiende kalendermaand in tabel 1a als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de dertiende maand van de functievervulling.
Deze discussie is gesloten.