Vrijwillige opname in de WNT-verantwoording

Discussie gestart door CHoornstraCHoornstra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een instelling wil vrijwillig overige functionarissen (niet zijnde topfunctionarissen) opnemen in de WNT-verantwoording. Deze overige functionarissen overschrijden het algemeen bezoldigingsmaximum niet. Is het toegestaan om vrijwillig overige functionarissen in de WNT-verantwoording op te nemen? En zo ja, zijn hieraan nog restricties verbonden of mag je vrijwillig hetzelfde opnemen als er bijvoorbeeld ook voor leidinggevende topfunctionarissen wordt verantwoord (in tabel 1a)?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    De WNT schrijft openbaarmaking van bezoldigingsgegevens uitsluitend voor ten aanzien van (geanonimiseerde) niet-topfunctionarissen met een bezoldiging boven het normbedrag, bedoeld in artikel 2.3 WNT. De openbaarmakingsplicht geldt niet ten aanzien van niet-topfunctionarissen met een bezoldiging lager dan het normbedrag. Omdat deze openbaarmaking niet op de WNT is gebaseerd en daarop ook niet kan worden gebaseerd, doet BZK geen uitspraken over de omvang, reikwijdte en strekking van de gegevens die openbaar gemaakt mogen worden inzake de niet-topfunctionarissen, behalve de algemene opmerking dat in ieder geval de privacywetgeving (de AVG) in acht genomen dient te worden.
Deze discussie is gesloten.