verantwoording correctie WNT toetsinkomen ivm prive gebruik leaseauto

Discussie gestart door FritsKFritsK .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Een van de topfunctionarissen in de zin van de WNT heeft in tegenstelling tot de met hem gemaakte afspraken zijn leaseauto wel privé gebruikt (meer dan 500 km op jaarbasis). Zijn WNT toetsinkomen bij indiensttreding (1 juni 2015) bedraagt op € 229.900 op jaarbasis. Dus beneden de sectorale WNT norm van € 230.474 in 2015. Fiscale bijtelling was destijds (terecht) vastgesteld op €  0,00.  In september 2016 is echter gebleken dat deze topfunctionaris wel degelijk zijn leaseauto meer dan 500 km per jaar privé gebruikt (zowel in 2015 als in 2016), waardoor alsnog een fiscale bijtelling van de leaseauto diende plaats te vinden. Dat betekent op jaarbasis een fiscale bijtelling van ongeveer € 12.000, waarmee ook het WNT toetsinkomen dient te worden verhoogd. Gelijktijdig hebben we het brutosalaris (incl. werkgeveraandeel pensioenpremies ) met € 12.000 op jaarbasis verlaagd en als onverschuldigde betaling teruggevorderd. Onze accountant heeft ook direct (in oktober 2016) hiervan melding gemaakt bij het ministerie. En in onze salarisadministratie heeft deze correctie in oktober 2016 plaatsgevonden.

Vraag:De correctie over 2015: (ongeveer € 7.000) mag deze worden meegenomen in de verantwoording over 2016 in het jaarverslag 2016 (deze optie heeft de voorkeur) of dient deze expliciet in het jaarverslag 2016 onder de verantwoording over 2015 te worden vermeld?

Reacties

 • De reactie van arnebrentjesarnebrentjes . LinkedIn profiel Hoofd Strategie & Informatie, Universiteit van Amsterdam
  Reactie geschreven op .
  Ik zou denken dat het in de WNT-opgave 2016 kan worden verwerkt. Artikel 3, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling WNT (over toerekening aan eerdere jaren) is een 'kan'-bepaling, dus geen verplichting.
 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op .
  In deze situatie zijn de regels voor foutherstel naar mijn mening  leidend. Zie vragen en antwoorden over foutherstel. (Zoekfunctie:  foutherstel). In de jaarrekening 2016 moeten aangepaste vergelijkende cijfers 2015 worden opgenomen, waaruit ook de onverschuldigde betaling over 2015 blijkt.
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Artikel 3, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling WNT heeft slechts betrekking op de toetsing aan het toepasselijk bezoldigingsmaximum, en kan niet worden opgevat als een richtlijn voor foutherstel in de jaarrekening.

  Het Controleprotocol WNT, paragraaf I, bepaalt hoe foutherstel moet plaatsvinden als de jaarstukken reeds zijn vastgesteld. In de jaarverantwoording 2016 moeten de vergelijkende cijfers 2015 worden opgenomen zoals deze zouden zijn geweest na correctie van de fout. Tevens moet de aard en oorzaak van de fout expliciet worden toegelicht, en moet de onverschuldigde betaling die is ontstaan worden opgenomen als vordering en worden gemeld aan de minister wie het aangaat.
Deze discussie is gesloten.