Wel of geen topfunctionaris zonder topfunctie

Discussie gestart door CHoornstraCHoornstra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een medisch specialist heeft na 01-01-2018, naast de dienstbetrekking als medisch specialist, de functie van bestuurder (leidinggevende topfunctionaris) aangenomen. Deze functie is meer dan een jaar bekleed. Midden 2020 is de bestuurdersfunctie neergelegd, maar is deze persoon als medisch specialist in dienst gebleven van de WNT-plichtige instelling. Geldt dan voor deze persoon ook dat hij vermeld moet worden in de WNT-verantwoording als topfunctionaris zonder topfunctie, aangezien medisch specialisten in principe buiten de WNT vallen?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    In artikel 1.5a WNT is bepaald dat de WNT niet van toepassing is op het deel van de werkzaamheden als arts, tandarts of apotheker als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de werkzaamheden in een specialisme van die beroepen als bedoeld bij of krachtens artikel 14 van die wet alsmede de werkzaamheden als klinisch chemicus of als klinisch fysicus van degene die bij of krachtens artikel 34 van die wet gerechtigd is die titel te voeren. Dit betekent dat artikel 1.1, onderdeel b, sub 6°, WNT evenmin van toepassing is op het genoemde deel van de genoemde werkzaamheden voor zover betrokkene werkzaam is of was als topfunctionaris. Voor zover sprake is van werkzaamheden als medisch specialist als bedoeld in artikel 1.5a WNT, hoeft betrokkene niet te worden verantwoord als topfunctionaris “zonder topfunctie”. Echter, voor zover artikel 1.5a WNT niet van toepassing is op betrokkene en hij of zij derhalve geen medisch specialist is als bedoeld in die bepaling, moet betrokkene na het neerleggen van zijn of haar functie als topfunctionaris wel worden verantwoord als topfunctionaris “zonder topfunctie” (derhalve als topfunctionaris als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, sub 6°,WNT).
Deze discussie is gesloten.