Hybride vrijwilligersvergoeding en facturatie

Discussie gestart door DaemenDaemen .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Mag een gedeelte van de RvT de vergoeding factureren € 1700 en de andere RVT leden een vrijwilligersvergoeding krijgen? Een hybride vorm als het ware.
Zo ja moet de gefactureerde vergoeding dan ook worden opgenomen of hoeft deze niet zoals de vrijwiligersvergoeding niet gemeld te worden?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De vraag is ons niet geheel duidelijk. Hieronder doen wij een poging om uw vraag toch te beantwoorden. Mocht u naar aanleiding van dit antwoord toch uw vraag willen/kunnen verduidelijken, verzoeken wij u onder dit antwoord te reageren.

  Voor zover uw vraag is of de naam of vorm van een bezoldigingscomponent bepalend is voor het wel of niet openbaar moeten maken van die component, luidt het antwoord: nee.

  Wat voor de WNT onder bezoldiging moet worden volstaan en de uitzonderingen daarop is verduidelijkt in de artikelen 2 en 2a Uitvoeringsregeling WNT. Daarbij is niet van doorslaggevend belang welke naam of omschrijving aan een bezoldigingscomponent wordt gegeven, maar de inhoud, aard en strekking van de bezoldigingscomponent.

  Voor zover uw vraag echter is of de bezoldiging tot € 1.700 (niveau 2021) ook openbaar gemaakt moet worden ingeval de totale bezoldiging meer bedraagt dan dat bedrag, luidt het antwoord: ja. De € 1.700 is voor de WNT een bovengrens voor de vrijstelling van de openbaarmaking, geen drempelbedrag dat nooit verantwoord hoeft te worden.

  Op grond van artikel 5, eerste lid, Uitvoeringsregeling WNT vermeldt de verantwoordelijke van de WNT-instelling per boekjaar in het financieel verslaggevingsdocument van iedere topfunctionaris van wie de totale bezoldiging meer bedraagt dan € 1.700 (niveau 2021) de in dat artikellid opgenomen WNT-gegevens. Dit omvat voor wat toezichthoudende topfunctionarissen betreft onder meer de bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris en, indien van toepassing, de bezoldiging voor nevenwerkzaamheden bij de WNT-instelling en voor werkzaamheden bij een gelieerde rechtspersoon.

  Op grond van artikel 5, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT vermeldt de verantwoordelijke van de WNT-instelling per boekjaar in het financieel verslaggevingsdocument van iedere topfunctionaris van wie de totale bezoldiging € 1.700 (niveau 2021) of minder bedraagt, de naam en de functie of functies. Concluderend: voor zover de totale bezoldiging meer bedraagt dan € 1.700, dient deze openbaar te worden gemaakt, of het nu gefactureerd wordt of als vrijwilligersvergoeding wordt ontvangen.
 • De reactie van DaemenDaemen . LinkedIn profiel Registeraccountant
  Reactie geschreven op .
  Het bedrag van € 1.700 is het oude bedrag van de vrijwilligersvergoeding (2020). Wordt het drempelbedrag voor de WNT in 2021 niet omhoog bijgesteld naar de vrijwilligersvergoeding van 2021? Zijnde € 1.800?
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  Het drempelbedrag voor het jaar 2021 is niet bijgesteld en bedraagt € 1.700.
Deze discussie is gesloten.