premie toeslagverlening (indexering)

Discussie gestart door ReneeRenee .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Hoe dient je bij het bepalen van de WNT norm om te gaan met de premie toeslagverlening (indexering) van een achtergebleven beëindigde middelloonregeling. Behoort een dergelijke premie tot de WNT norm of niet? 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Voor zover de premie toeslagverlening (indexering) aangemerkt kan worden als het werkgeversdeel van premies voor of bijdragen aan pensioenregelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel q, Uitvoeringsregeling WNT, behoort deze tot de WNT-bezoldiging.
Deze discussie is gesloten.