Toetsing WNT inkomen aan WNT norm 2017 bij herbenoeming topfunctionaris

Discussie gestart door FritsKFritsK .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Betreft een topfunctionaris in de zin van de WNT.  Deze topfunctionaris is per 1 oktober 2016 herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Betrokkene had voor zijn herbenoeming een WNT toetsinkomen van ongeveer € 225.000 tot 1 oktober 2016 met overgangsrecht op basis van de WNT norm van € 230.474 geldend binnen de sector in 2015. Na de herbenoeming per 1 oktober 2016 is het WNT toetsinkomen verlaagd naar € 178.500 (incl. alle WNT onderdelen zoals werkgeveraandeel pensioenpremies). En per  1januari 2017  wordt het WNT toetsinkomen            € 180.500. Geldende WNT norm: € 179.000 in 2016/in 2017 € 181.000. Een en ander conform de WNT regelgeving. Dus alle afspraken blijven beneden de geldende WNT norm. Echter als het gaat om de vakantieopbouw (een maandelijkse reservering, die loopt van juni 2016 tot mei 2017) doet zich het volgende praktische probleem voor, omdat deze niet maandelijks maar 1x per jaar in mei 2017 zal worden uitbetaald.

 

Vakantieopbouw:

-        Opbouw juni 2016 t/m september 2016:    4 maanden x  8 %  van oude salaris  

-        Opbouw oktober 2016 t/m mei 2017:         8 maanden x 8% van het nieuwe salaris

 

Omdat de oude vakantieopbouw € 190 bruto per maand hoger was, dreigt nu een WNT overschrijding in 2017 (4x € 190) van € 760 - € 500 (= ruimte tussen € 181.000 en € 180.500) = € 260.

 

Vraag:

Is voorzien in dit praktisch probleem en wordt dit toegestaan  of dient het WNT inkomen van deze topfunctionaris met bijvoorbeeld € 265 in mei 2017 te worden verlaagd, zodat het totale toetsinkomen voor het jaar 2017 beneden de € 181.000 blijft?          

     

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .

  De WNT normering is een totaalbedrag van diverse componenten, ontvangen in het betreffende jaar. In dit geval is het raadzaam één van de componenten te verlagen om binnen de normering te blijven.

 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op .
  Naar mijn mening zijn er verschillende oplossingen voor dit probleem.
  De overschrijding wordt veroorzaakt door de afwikkeling van de afspraken in de oude arbeidsovereenkomst. De afspraken in de nieuwe overeenkomst voldoen immers volledig aan de WNT-normen. 
  Het verschil tussen de oude en de nieuwe vakantietoeslag over 4 maanden kan dan worden aangemerkt als een toegestane overschrijding onder het overgangsrecht. 

  Toepassing van artikel 3 lid 2 van de uitvoeringsregeling kan wellicht een andere oplossing bieden. De uitbetaling van de vakantietoeslag in 2017 die betrekking heeft op de oude arbeidsovereenkomst zou geheel of gedeeltelijk (verschil oud - nieuw) aan 2016 kunnen worden toegerekend. Dan moet wel opnieuw worden getoetst of in 2016 nog steeds aan de WNT-normen wordt voldaan. 

  Een praktische oplossing om dit soort problemen te voorkomen kan zijn het volledig afwikkelen van de oude arbeidsovereenkomst op het moment van het aflopen van de benoemingstermijn, inclusief uitbetalen van de vakantietoeslag en vervolgens starten met de nieuwe afspraken vanaf dat moment. 
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  Het Ministerie van BZK ondersteunt dit antwoord.


Deze discussie is gesloten.