Bepalen bezoldiging topfunctionaris

Discussie gestart door ShiraShira .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een cao medewerker wordt binnen dezelfde organisatie in een kalenderjaar topfunctionaris, bijv. per 1 juli.

Vraag:
Voor het berekenen van de bezoldiging voor de WNT verantwoording in dat kalenderjaar ga ik uit van de periode vanaf het moment dat deze persoon topfunctionaris is, dus vanaf 1 juli t/m 31 december.  Is dat juist?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Het antwoord op uw vraag is ja. Hier moeten echter wel twee kanttekeningen bij worden geplaatst.

    De eerste kanttekening is deze. Voor zover de bezoldiging van deze persoon in de periode van 1 januari tot en met 30 juni van het betreffende kalenderjaar (met andere woorden de periode waarin deze persoon als niet-topfunctionaris kan worden aangemerkt) boven het voor de duur van het dienstverband gecorrigeerde grensbedrag van artikel 2.3 WNT uitkomt, moet de bezoldiging wel worden verantwoord (alleen op functie, niet op naam). Indien u gebruik maakt van het door BZK opgestelde WNT-verantwoordingsmodel, dient deze bezoldiging in tabel 3 van dat model te worden ingevuld.

    De tweede kanttekening houdt verband met artikel 2.1, vijfde lid, tweede volzin, WNT. Als de topfunctionaris bij dezelfde WNT-instelling tevens een andere, niet topfunctie vervult of blijft vervullen (bijvoorbeeld zijn of haar oude functie), dan mag de som van de bezoldiging voor beide functies het voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum of voor een topfunctionaris geldend hoger bezoldigingsmaximum niet te boven gaan. De bezoldiging voor de functie als topfunctionaris moet in dit geval tevens getoetst worden aan het voor de topfunctionaris individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum.
Deze discussie is gesloten.