bezoldigingscomponent UFO

Discussie gestart door JohantenKateJohantenKate .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Valt de afdracht aan Uitvoerings Fonds voor de Overheid (UFO) onder de loonkosten WNT? Zo ja, onder welke rubriek: Voorziening ten behoeve van betaalbaar op termijn?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    De in artikel 29 Wet financiering sociale verzekeringen gegronde werkgeverspremie voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid (werkgeverspremie Ufo) betreft een werkgeverspremie die door de zogenoemde overheidswerkgevers verplicht moet worden afgedragen voor de bekostiging van wettelijke werknemersverzekeringen ten aanzien van de zogenoemde overheidswerknemers. Er is geen sprake van een werknemerspremie voor het Ufo en ook niet van inhouding van een werknemersdeel in de werkgeverspremie. Deze werkgeverspremie moet dan ook worden aangemerkt als een door werkgevers wettelijk verschuldigde, niet op de beloning ingehouden sociale verzekeringspremie als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, WNT. De werkgeverspremie Ufo behoort derhalve niet tot de bezoldiging voor de WNT.
Deze discussie is gesloten.