Seniorenregeling irt de WNT

Discussie gestart door MehmetMehmet .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Beste,

Indien een 'topfunctionaris' deelneemt aan een seniorenregeling (dus minder hoeven werken maar wel grotendeels doorbetaald krijgen), dient de WNT-toelichting dan aangepast te worden naar aanleiding hiervan (denk aan aantal FTE/WNT-norm etc.)?
(Of blijft een seniorenregeling buiten beschouwing voor de WNT?)

Alvast dank voor uw antwoord.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Om er zeker van te zijn dat we het over dezelfde regeling hebben: onder seniorenregeling (ook wel generatieregeling genoemd) wordt een regeling verstaan die een oudere werknemer het recht geeft op een kortere werkweek zonder grote financiële gevolgen en zonder grote gevolgen voor de pensioenopbouw. Een veel voorkomende variant is de 80-90-100 regeling: de oudere werknemer blijft voor 80% werken, tegen 90% van het loon en bouwt 100% pensioen op. Andere veel voorkomende varianten zijn: 70-90-100, 60-80-100 of 80-90-90. In het antwoord gaan wij ervan uit dat uw vraag over deze regeling (of dit type) regeling gaat.

  Hoe met deelname aan een seniorenregeling moet worden omgegaan in het kader van de WNT, hangt af van de grondslag van die deelname.

  Voor zover de deelname aan de seniorenregeling rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift, hoeft de omvang van het dienstverband niet te worden gecorrigeerd voor de niet gewerkte maar wel doorbetaalde uren. Dit betekent dat geen correctie nodig is van het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum van betrokkene. De oorzaak van het niet werken met geheel of gedeeltelijke behoud van bezoldiging ligt in dit geval in een collectieve regeling, buiten de invloedsfeer van partijen (de topfunctionaris en de WNT-instelling). Dit dient omwille van de door de WNT beoogde transparantie wel op deze wijze te worden toegelicht in de WNT-verantwoording, en te worden gecontroleerd door de accountant.

  Voor zover de deelname aan de seniorenregeling individueel is overeengekomen (waaronder tevens moet worden begrepen het geval van een schakelbepaling in een arbeidsovereenkomst naar een cao of andere collectieve regeling), dient het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum van betrokkene met toepassing van artikel 2.1, tweede lid, WNT te worden gecorrigeerd voor de kleinere omvang van het dienstverband. Er is immers sprake van niet gewerkte maar wel doorbetaalde uren die tussen de topfunctionaris en de WNT-instelling zijn overeengekomen. De correctie van de omvang van het dienstverband, het correcte individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum en (in voorkomend geval) de niet toegestane overschrijding daarvan moeten in de WNT-verantwoording worden opgenomen, alsmede worden gecontroleerd door de accountant.
Deze discussie is gesloten.