Later in het jaar functiewijziging naar topfunctionaris. IKB van hele jaar meerekenen?

Discussie gestart door TeeuwisTeeuwis .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Heb al even het forum doorzocht, maar kom er nog niet uit. Hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Vorig jaar is in mei de griffier met pensioen gegaan en is een nieuwe griffier gestart. Die nieuwe griffier was al in dienst voor die tijd in een niet-topfunctionarisfunctie. 
Voor de berekening van de bezoldiging tijdens zijn periode als topfunctionaris (vanaf begin mei tot en met december) vragen wij ons af hoe te handelen met het IKB. Dit budget wordt maandelijks opgebouwd en kan naar eigen inzicht opgenomen worden. Iedere maand kan er gekozen worden het wel of niet op te nemen/ in te zetten. In ons geval heeft de griffier besloten om al het opgebouwde IKB van 2021 na mei op te nemen (in de zomer en in december). Bij dat opgenomen IKB budget zijn dus 4 maanden (januari t/m april) opgebouwd budget uit de periode dat de griffier nog geen topfunctionaris was. Het moment van opnemen was echter in de periode dat hij wel topfunctionaris was.

De vraag is of we het gehele uitbetaalde IKB bedrag tot de bezoldiging van de periode als topfunctionaris moeten rekenen (immers: ontvangen in de periode dat hij topfunctionaris was)? Of dat we een evenredig deel (4/12de) van het uitgekeerde IKB bedrag er van af moeten halen aangezien het recht erop ontstaan was in de periode dat de griffier nog een niet-topfunctionaris functie bekleedde?

Het totaalbedrag blijft sowieso onder het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum, maar we willen dit uiteraard wel zuiver en op de juiste wijze opnemen in de verantwoordingsstukken.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Voor de toets aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum van de topfunctionaris mag bezoldiging die uitbetaald is na de aanvang van het dienstverband als topfunctionaris maar die opgebouwd is in de periode vóór de aanvang van het dienstverband als topfunctionaris, worden toegerekend aan de periode dat betrokkene nog geen topfunctionaris was. Artikel 2.1, eerste lid, WNT geldt immers alleen voor topfunctionarissen en uit dien hoofde alleen over de periode waarin een functionaris als topfunctionaris kwalificeert. Nergens in de WNT of de lagere regelgeving is geregeld dat deze correctie niet zo mogen plaatsvinden binnen een kalenderjaar.

  In dit geval zal het waarschijnlijk niet aan de orde zijn (gelet op het gestelde in de laatste alinea van uw vraag), maar op grond van artikel 4.1, tweede lid, WNT in combinatie met artikel 5a Uitvoeringsregeling WNT moet ook de bezoldiging van een niet-topfunctionaris worden verantwoord, voor zover die bezoldiging de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, WNT te boven is gegaan (waarbij uitsluitend voor de omvang van het dienstverband, uitgedrukt als deeltijdfactor, hoeft te worden gecorrigeerd, en niet voor de duur van het dienstverband).
 • De reactie van TeeuwisTeeuwis . Sr. beleidsadviseur HRM
  Reactie geschreven op .
  Helemaal duidelijk. Bedankt voor de snelle reactie!
Deze discussie is gesloten.