Berekening WNT norm bij enkele weken onbetaald verlof topfunctionaris in loondienst

Discussie gestart door ShiraShira .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Graag uw advies in rekenwijze in de situatie dat topfunctionarissen gedurende het jaar in dienst komen (of uit dienst gaan) en een periode onbetaald verlof opnemen.

In de uitleg staat dat het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum bepaald wordt door y= (x ∙ a ∙ b)/365 , waarbij a de deeltijdfactor is en b het aantal kalenderdagen vanaf de datum van indiensttreding. Zie Q&A Hoe wordt het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum bepaald? | Topinkomens

In Q&A Hoe wordt de deeltijdfactor voor een topfunctionaris in dienstbetrekking bepaald? | Topinkomens wordt uitgelegd hoe de deeltijdfactor wordt bepaald. Hier wordt gerekend met werkelijk gewerkte uren per week per tijdvak. 

De berekening van de norm rekent met kalenderdagen en de DTF rekent met uren per week. Hier heb ik in verschillende situaties moeite met de berekening.

In de situatie dat een topfunctionaris bijv. gedurende het jaar in dienst komt (of uit dienst gaat) en een periode onbetaald verlof opneemt, krijg je een verschil in de berekening op dagen of weken. Wat is de juiste berekening?

Als voorbeeld:
1. Een topfunctionaris komt in de loop van het jaar in dienst, bijv. donderdag 16 juni (=199 dagen voor 2022). Bezoldigingsmaximum is 216.000 euro per kalenderjaar. De aanstelling is voor 1 FTE (40 uur per week). Er worden drie weken onbetaald verlof opgenomen (=21 dagen). Het individueel bezoldigingsmaximum wordt vastgesteld op: 178 dagen/365 dagen * 1 FTE * 216.000 = 105.337 euro voor 2022. Eenvoudige rekenwijze.

2. Als ik de Q&A's goed lees, moet ik de 199 dagen aanhouden en de DTF anders berekenen. In dit voorbeeld: 3 weken 0 FTE + 25 weken 1 FTE + 2/7e week 1 FTE (of 2/5 werkdagen?), gedeeld door 28,28 weken. Resulteert in 0,89 FTE (omdat je afrond op twee cijfers achter de komma).
Dan is de norm: 216.000 * 0,89 * (199/365) = 104.810 euro.

Conclusie: Een andere berekeningswijze scheelt 527 euro (mede door afronding FTE).
Waarbij rekenwijze 2 volgens de informatie de juiste is, maar in mijn beleving rekenwijze 1 zuiverder en consistent met de regelgeving en individuele afspraken is. 

Mag rekenwijze 1 ook toegepast worden?

Hartelijk dank alvast voor de reactie.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  In algemene zin geldt voor de WNT dat voor de vaststelling van het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum van een topfunctionaris uitgegaan moet worden van de werkelijke omvang of duur van het dienstverband voor zover deze afwijkt van de formeel vastgelegde ofwel overeengekomen (1) omvang of (2) duur van het dienstverband.

  (1)  De omvang van het dienstverband dient te worden aangepast in de situatie dat de topfunctionaris bijvoorbeeld op één of meerdere dagen één of meer uren onbetaald verlof opneemt. Dit is de situatie zoals opgenomen in de Q&A waar u naar verwijst.
  (2)  De duur van het dienstverband dient te worden gecorrigeerd wanneer een topfunctionaris minder dagen heeft gewerkt, bijvoorbeeld door opname van verlof in de vorm 21 aaneengesloten volledige dagen. Dit schetst u in rekenvoorbeeld 1.

  In de door u geschetste situatie lijkt rekenwijze 1 de juiste methode te zijn omdat er sprake is van een correctie van de duur van het dienstverband nu er minder kalenderdagen is gewerkt door opname van onbetaald verlof. De omvang van het dienstverband lijkt gelijk te blijven.
Deze discussie is gesloten.