Overgangsrecht en hoger WNT a.g.v. fiscale bijtelling lease-auto.

Discussie gestart door TheoBrinkTheoBrink .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

De vz. CvB heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd. Per 1-8-2017 is herbenoeming aan de orde. Hij zit boven de WNT-norm. I.v.m. de aanstelling voor onbepaalde tijd is overgangsrecht van toepassing.

Het bestaande salaris kan worden gehandhaafd tot 1-1-2020 en moet daarna binnen 3 jaar (dus uiterlijk per ultimo 2022, in bij Wet vastgestelde stappen per jaar) worden teruggebracht tot het geldende bezoldigingsmaximum.

Ik heb 2 vragen:

1. Van welk bezoldigingsmaximum moet worden uitgegaan op het moment van het vaststellen van de 3 genoemde stappen?

2. Hij had een lease-auto met een 0-tarief en krijgt binnenkort een andere lease-auto met in ieder geval een hoger tarief. Heeft dit, los van dat de WNT-bezoldiging hoger wordt (en meer te hoog wordt), nog consequenties?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .

  Het antwoord op uw 1e vraag kunt u vinden op :
  https://www.topinkomens.nl/actueel/overgangsrecht/algemeen

  De eigen bijdrage voor de lease auto is opgenomen  in de totale bezoldigingsnorm . Deze zal op andere punten moeten worden gecompenseerd.

 • De reactie van TheoBrinkTheoBrink . Projectleider Van Hall Larenstein
  Reactie geschreven op .

  V.w.b. de beantwoording van vraag 1 moet ik volgens mij zelf creatief zijn. 

  Mijn bestuurder viel zowel in 2013 als in 2014 als in 2015 binnen de WNT norm HBO. Ingaande 2016 zijn de normen in z'n algemeenheid aangepast en vanaf 1-1-2016 is de bezoldiging van mijn bestuurder meer dan de nieuwe WNT-norm.

  Volgens mij is voor hem vanaf 1-1-2016 overgangsrecht van toepassing voor een periode van 4 jaren, na die 4 jaren vervolgens afbouw naar WNT-norm in 3 jaren.

  Dus het 1e jaar, ultimo 2020, is de afbouw 25% van verschil bezoldiging 2019 -/- norm 2020.

  Dus het 2e jaar, ultimo 2021, is de afbouw 25% van verschil bezoldiging 2020 -/- norm 2021.

  Dus het 3e jaar, ultimo 2022, is de afbouw 50% van verschil bezoldiging 2021 -/- norm 2022.

  Is dit correct?

 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op .
  Wat de leaseauto betreft: de hogere bijtelling behoeft niet altijd direct volledig te worden gecompenseerd door een verlaging van een andere bezoldigingscomponent. Onder het overgangsrecht (eerste vier jaar) mag de bezoldiging worden verhoogd als de verhoging en de wijze waarop deze wordt berekend is overeengekomen voor 2016. Zie artikel 7.3 lid 4 WNT. Het hangt er dus van af hoe de bezoldiging en het recht op een leaseauto zijn geformuleerd/gedefinieerd  in de arbeidsovereenkomst. Ook de verhoging van het fiscale tarief kan een rol spelen.


 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .

  In aanvulling op bovenstaande reactie kan ik u melden dat u de diverse afbouwregelingen kunt vinden op : https://www.topinkomens.nl/actueel/overgangsrecht en http://rekentool.topinkomens.nl/

  U kunt via deze tools exact zien en berekenen welke gevolgen op deze situatie van toepassing zijn.

Deze discussie is gesloten.