topfunctionaris met dienstbetrekking wordt topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door gdjonggdjong .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een topfunctionaris bij een WNT-instelling is ongeveer 2,5 jaar in dienstbetrekking geweest bij een onderwijsinstelling. Na deze periode gaat hij in dienst bij een externe partij die hem aansluitend voor 2-3 dagen per week, in dezelfde functie als topfunctionaris als waarin hij eerder werkte, detacheert bij de WNT-instelling waar hij in dienstbetrekking heeft gewerkt. Geldt voor deze functionaris in de eerste 12 maanden van zijn detachering het verhoogde bezoldigingsmaximum als topfunctionaris zonder dienstbetrekking, of wordt dit verhoogde maximum pas van toepassing indien minimaal 6 maanden tussen beide functievervullingen heeft gezeten?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( augustus 2022 aangepast . )
    Op grond van artikel 2.1, 4e lid, WNT in combinatie met artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT worden kalendermaanden waarin bij dezelfde WNT-instelling de functie van topfunctionaris op grond van dienstbetrekking is vervuld voorafgaande aan het vervullen van een functie als topfunctionaris anders dan op grond van dienstbetrekking bij die WNT-instelling, niet meegeteld voor de bepaling van de periode van twaalf kalendermaanden, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT en ook niet voor de bepaling van de aanvang van de dertiende kalendermaand, bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, WNT.
Deze discussie is gesloten.