pensioencompensatie en overgangsrecht WNT

Discussie gestart door cbakkercbakker .
Begonnen op . oktober 2022 aangepast Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

Situatie 

Een topfunctionaris ontvangt per 1 januari 2015 een bedrag voor de tegemoetkoming pensioenpremie naast het reguliere salaris. Per 1 januari 2015 is de maximaal toegestane pensioenopbouw wettelijk beperkt. Vanaf deze datum was het niet meer mogelijk fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen over het salarisdeel boven € 100.000.  Dat had gevolgen voor werknemers met een salaris van meer dan € 100.000. Zij bouwen hierdoor minder ouderdomspensioen op.  

In 2015 heeft de onderneming besloten om de medewerkers te compenseren voor de lagere pensioenpremie die de onderneming hierdoor afdraagt, aangezien dit arbeidsrechtelijk in principe wel noodzakelijk was. Het brutobedrag in 2015 is bepaald op basis van de berekeningen van de pensioenregeling waar de onderneming conform de CAO onder valt. De onderneming heeft ervoor gekozen om deze pensioencompensatie, zonder tussenkomst van de pensioengever, via het salaris aan de topfunctionaris uit te betalen.  De jaren erna is deze tegemoetkoming jaarlijks aangepast aan de gewijzigde pensioenpremie en cao-stijgingen, dit is vastgelegd in een contract met de medewerker. 

Tot en met 2020 bleef dit bedrag samen met het salaris binnen de algemeen geldende WNT-norm. Met ingang van 2021 is de WNT-norm voor de onderneming naar beneden bijgesteld. Als gevolg hiervan wordt de WNT-norm vanaf 2021 overschreden en wordt de overgangsregeling toegepast.  

 

Wij hebben de volgende vraag

Valt de jaarlijkse indexering - als gevolg van de gewijzigde pensioenpremies en cao-stijgingen van een individueel, contractueel vastgelegde pensioencompensatie - onder het overgangsrecht?   


Reacties

Deze discussie is gesloten.