Subsidies - drie jaar criterium - artikel 1.3, lid 1, onderdeel c WNT

Discussie gestart door FV_FV_ .
Begonnen op . november 2022 aangepast Geplaatst in categorie: Overig.
Organisatie ontvangt in 2019, 2020 en 2021 meer dan € 500.000 per kalenderjaar én deze subsidies maken in 2019, 2020 en 2021 ten minste 50% van de opbrengsten van de organisatie uit.

1. Zien wij het correct dat deze organisatie op grond van artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c WNT voor het kalenderjaar 2022 onder de WNT valt?

De organisatie ontvangt vervolgens in het kalenderjaar 2022 wél meer dan € 500.000 aan subsidies. De subsidies maken echter in het kalenderjaar 2022 niet ten minste 50% van de opbrengsten van de organisatie uit.

2. Interpreteren wij de wettekst juist dat de organisatie in 2023 niet (meer) onder de WNT valt omdat in de drie voorgaande kalenderjaren ten minste in een jaar niet aan beide eisen (1. meer dan € 500.000 subsidie en 2. subsidies zijn ten minste 50% van de opbrengsten van de organisatie) wordt voldaan?

3. Wanneer de organisatie in 2023, 2024 en 2025 weer voldoet aan de eisen, is de WNT dus vanaf het kalenderjaar 2026 pas weer voor het eerst van toepassing kan zijn?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( november 2022 aangepast . )
    Het antwoord op alle drie de vragen luidt kortweg: ja. Voor de toets aan het subsidiecriterium moet elk kalenderjaar opnieuw worden nagegaan of in de drie daaraan voorafgaande kalenderjaren aan dat criterium is voldaan.

    Zie ook deze Q&A’s op de website topinkomens.nl: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wanneer-geldt-de-wnt-voor-een-gesubsidieerde-instelling en
    https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/valt-een-gesubsidieerde-instelling-al-bij-aanvang-van-de-subsidie-onder-de-wnt.
Deze discussie is gesloten.