Topfunctionaris gedetacheerd

Discussie gestart door thomasjansenthomasjansen .
Begonnen op . 14 februari aangepast Geplaatst in categorie: Overig.

De casus betreft een topfunctionaris van een onderwijsinstelling in 2022. De topfunctionaris is ziekgemeld vanaf het begin van het jaar. Voor de periode juni t/m oktober wordt de topfunctionaris gedetacheerd in het kader van re-integratie. De onderwijsinstelling ontvangt hiervoor een vergoeding. Vanaf 1 november is de topfunctionaris beter gemeld echter is geen sprake meer van detacheringsopdrachten en derhalve ontvangt de onderwijsinstelling voor de maanden november en december geen vergoeding. De topfunctionaris verricht in die maanden geen werkzaamheden voor de onderwijsinstelling (de betreffende WNT-instelling). Per 1 januari 2023 wordt de overeenkomst met de topfunctionaris beëindigt en ontvangen hij een beëindigingsvergoeding.

Bij deze casus spelen de volgende vragen:

  1. In welke tabel dient de bezoldiging van de topfunctionaris over de verschillende periode te worden verantwoord?
  2. Kwalificeert de bezoldiging over de maanden november en december als non-activiteiten en derhalve als beëindigingsvergoeding?
  3. Kan de periode november en december worden gekwalificeerd als vakantie (de dagen die zijn opgeschort tijdens zijn ziekteverlof)?

Reacties

Deze discussie is gesloten.