AOW-gerechtigde leeftijd en pensioen in de WNT

Discussie gestart door KlinkersKlinkers .
Begonnen op . 21 maart aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Onze bestuurder blijft werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven dat de bestuurder pensioen op mag bouwen na de AOW-gerechtigde leeftijd. Is het dan zo dat nu ook de werknemers premie pensioen moet worden meegenomen in de WNT?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Het antwoord op uw vraag is: ja, voor zover de werknemerspremie voor pensioen onderdeel is van het brutoloon van de topfunctionaris (artikel 2, eerste lid, onderdeel a, Uitvoeringsregeling WNT, bij functievervulling op grond van dienstbetrekking). Als de werknemerspremie voor pensioen uit het nettoloon wordt betaald door de topfunctionaris zelf, dan wordt deze niet als zodanig (apart) genormeerd door de WNT en hoeft deze niet te worden verantwoord voor de WNT.

    Als de functie van topfunctionaris anders dan op grond van dienstbetrekking wordt vervuld, en de werknemerspremie voor pensioen door de ter beschikking stellende derde (bijv. een detacherings­bureau) of door de topfunctionaris als zzp’er wordt doorbelast aan de WNT-instelling, dan geldt het volgende. De werknemerspremie voor pensioen (als onderdeel van de vergoedingen voor het verrichten van de functie als topfunctionaris) behoort op grond van artikel 2a, eerste lid, Uitvoeringsregeling WNT tot de bezoldiging voor de WNT en is dus genormeerd, maar uitsluitend voor zover deze premie wordt doorbelast.
Deze discussie is gesloten.