Onderbreking periode 12 maanden topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door thomasjansenthomasjansen .
Begonnen op . 15 februari aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Een topfunctionaris zonder dienstbetrekking is werkzaam voor een onderwijsinstelling vanaf september 2021 tot eind 2022. Gedurende 2022 gaat derhalve het bezoldigingsmaximum voor de de periode vanaf de 13 maand in. Volgens het rekenmodel dient voor de bezoldiging van de eerste 12 maanden tevens rekening te worden gehouden met de periode dan de functie niet wordt vervuld. In de zomerperiode 2022 is door de betreffende topfunctionaris over de periode half juli tot eind augustus niet gewerkt in verband met de vakantie. Over deze periode zijn door de topfunctionaris ook geen uren gedeclareerd. Het rekenmodel spreekt over hele kalendermaanden. Klopt het dat deze periode kwalificeert als periode dat de functie niet is vervuld? In dat geval zou de 13e maand ingaan op 1 oktober 2022 in plaats van 1 september 2022.

Reacties

Deze discussie is gesloten.