Vakantieuren uitbetalen

Discussie gestart door CharlotteCharlotte .
Begonnen op . maart 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Bestuurders van een ZBO hebben een bezoldiging die zeer dicht tegen de WNT norm aanligt. Een van de bestuurders heeft aangegeven een heel hoog verlofsaldo te hebben, omdat de persoon in kwestie vrijwel geen vakantie opneemt. Naar mijn beste weten kunnen deze uren niet uitbetaald worden omdat de WNT norm dan wordt overschreden. Kunnen deze uren op een of andere manier met de WNT verrekend worden?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De afkoop wegens niet opgenomen vakantiedagen wordt als bezoldiging aangemerkt (zie artikel 2, eerste lid, onder i Uitvoeringsregeling WNT). Voor zover de uitbetaling van een dergelijke afkoopsom tot overschrijding van het bezoldigingsmaximum leidt of kan leiden, zijn er twee manieren om een dergelijke overschrijding te voorkomen dan wel toelaatbaar te laten zijn of te maken voor de WNT:

  1. De topfunctionaris neemt de vakantiedagen alsnog op (dit voorkomt dat er af te kopen resterende vakantiedagen zijn), of
  2. Delen van de afkoopsom voor niet-opgenomen vakantiedagen worden, voor zover toegestaan door de WNT, toegerekend aan de bezoldiging van eerdere kalenderjaren (artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT).

  Artikel 2, lid 2 onder i Uitvoeringsregeling WNT noemt ook nog een derde uitzondering om de afkoop van een deel van de resterende vakantiedagen niet als bezoldiging aan te merken, maar deze geldt alleen bij beëindiging van het dienstverband.

  Mocht er sprake zijn van afkoop van vakantiedagen wegens beëindiging van dienstverband, dan verwijst het forum naar deze Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/hoe-wordt-omgegaan-met-de-afkoop-van-niet-opgenomen-vakantiedagen-bij-beeindiging-van-het-dienstverband-indien-het-bezoldigingsmaximum-wordt-overschreden.

Deze discussie is gesloten.