Toepasselijkheid WNT op "lege huls" onderaannemer

Discussie gestart door MtePoelMtePoel .
Begonnen op . april 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.

Per 1 januari 2022 is de (aanpassings) Wet Toetreding Zorgaanbieders ((a)WTZa) inwerking getreden. Vanaf dat moment is de WTZi-toelating vervallen en is er een stelsel van meldingen en vergunningen geïntroduceerd. Omdat de toepasselijkheid van de WNT gekoppeld was aan de WTZi-toelating is als gevolg van voorgenoemde wijziging de toepasselijkheid van de WNT per 1 januari 2022 gekoppeld aan het instellingsbegrip uit de WTZi. Bij de wijziging is aangegeven (zie onder meer nieuwsbericht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 oktober 2021) dat deze wetswijziging redactioneel van aard is en geen wijziging in de reikwijdte met zich brengt en dat dit dus betekent dat de instellingen die nu reeds onder de WNT vallen ook na 1 januari 2022 onder de WNT blijven vallen en dat er geen nieuwe groepen zorgaanbieders onder de WNT worden gebracht.

Nieuw onder de (a)Wtza is dat, als een instelling (onderaannemer) wordt ingeschakeld door een andere instelling (hoofdaannemer) die zelf geen enkele zorg verleent maar alle zorg heeft uitbesteed (een zogenoemde “lege huls”), de vergunningplicht per 1 januari 2024 ook van toepassing is op deze onderaannemer.

Deze onderaannemer viel onder de oude regels niet onder de WNT en omdat er is aangegeven dat er als gevolg van de invoering van de (a)Wtza geen nieuwe groepen zorgaanbieders onder de WNT zouden worden gebracht, gaan wij ervan uit dat een dergelijke onderaannemer ook na 1 januari 2024 niet onder de WNT valt. Graag zouden wij u willen vragen om dit te bevestigen.

 


Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Sectorale onderwerpen zoals onderwijs, de woningcorporaties of de zorg worden niet gevolgd door de HelpdeskWNT. Of stel uw vraag via respectievelijk ico@duo.nl, normeringtopinkomens@minvws.nl of https://www.ilent.nl/melden.
Deze discussie is gesloten.