Waarneming loco gemeentesecretaris

Discussie gestart door HesterHester .
Begonnen op . mei 2023 aangepast Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Bij een gemeente wordt de functie van gemeentesecretaris voor 1 maand vervult door de loco-gemeentesecretaris. De rol van loco-gemeentesecretaris is vermeld in de aanstellingsbrief. Classificeert deze medewerker voor deze maand als topfunctionaris ? 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Allereerst merken wij op dat door de summiere weergave van de feiten en omstandigheden het lastig is om de vraag te beantwoorden. Daarnaast merken wij op dat wij op het Forum geen casusbeoordeling doen, maar ons beperken tot (algemene) wetsuitleg.

    De WNT bepaalt wie topfunctionaris is van organisaties waarover ministers gehouden zijn financiële verantwoording af te leggen, van de provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen voor beroep en bedrijf. In artikel 1.1, onder b, sub 2°, WNT is bepaald dat de secretarissen bij de provincies, de gemeenten en de waterschappen en de griffiers bij de provincies en de gemeenten worden aangemerkt als topfunctionaris voor de WNT. Voor de toepassing daarvan worden functionarissen die op basis van formele aanwijzing of een formeel besluit de functie van topfunctionaris bij een van deze instellingen waarnemen, voor de duur van die functievervulling, eveneens aangemerkt als topfunctionaris in de zin van de WNT. Zie deze Q&A (https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wordt-bij-waarneming-van-de-functie-van-een-topfunctionaris-bij-gemeenten-of-provincies-de-waarnemend-functionaris-als-topfunctionaris-aangemerkt) en artikel 4, eerste lid, Beleidsregels WNT 2023.

    Er moet dus sprake zijn van een formele aanstelling of een formeel besluit (van het gemeentebestuur) van waarneming van de functie van gemeentesecretaris. U dient zelf na te gaan en vast te stellen of daarvan sprake is. Er is geen minimale termijn aan verbonden. Dat betekent dat indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, iemand ook voor een maand als topfunctionaris kan kwalificeren.
Deze discussie is gesloten.