werkgeverslasten in detacheringsvergoeding

Discussie gestart door ErikErik .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.

Een zorginstelling detacheert een bestuurder aan een dochtervennootschap (beiden WTZi-instellingen). De bestuurder is in loondienst van de zorginstelling en heeft een brutoloon lager dan de WNT-norm.

De loonkosten (brutoloon + werkgeverslasten) van de bestuurder worden doorbelast aan de dochtervennootschap. Deze loonkosten zijn hoger dan de WNT-norm.

Betaalt de dochtervennootschap een bezoldiging hoger dan de WNT-norm?

Enerzijds ja: de bestuurder is niet in loondienst van de dochtervennootschap. Het gaat om de totale vergoeding die de dochtervennootschap betaalt. Deze is hoger dan het maximum.

Anderzijds nee: de bestuurder is in loondienst van de zorginstelling. Vanuit deze zorginstelling ontvangt de bestuurder een beloning die lager is dan het WNT-maximum. Er moet door de dochtervennootschap heen worden gekeken. Bepalend is welke beloning de bestuurder uiteindelijk ontvangt. M.i. is deze laatste stelling juist. Kan iemand dat onderbouwen (liefst met relevante wetgeving)?

Er zou ook een vreemde situatie ontstaan. De zorginstelling rapporteert dat de bestuurder een beloning ontvangt lager dan de WNT-norm terwijl de dochtervennootschap rapporteert dat dezelfde persoon een beloning heeft hoger dan de WNT-norm.

In hoeverre moet de dochtervennootschap de WNT-gegevens in haar jaarrekening vermelden? Kan de dochtervennootschap niet volstaan met een verwijzing naar rapportage van de zorginstelling?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
    Reactie geschreven op .
    Aangezien deze vraag onder de reikwijdte van het Ministerie van VWS valt, is deze vraag verplaatst naar de categorie Sectorale onderwerpen. U kunt deze vraag ook voorleggen aan : normeringtopinkomens@minvws.nl
Deze discussie is gesloten.