Kosten die optioneel in de WKR kunnen vallen

Discussie gestart door LBoerboomLBoerboom .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Een externe topfunctionaris ontvangt een kilometervergoeding van 35 ct p/km. Volgens de definitie van bezoldiging zijn vergoeding die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn worden uitgesloten van de bezoldiging. 19 ct p/km wordt daarmee sowieso uitgesloten van bezoldiging. Er zijn echter veel organisaties die het meerdere boven de 19 ct onder de WKR vrije ruimte brengen en die die daarmee onbelast zouden kunnen zijn. Of dat feitelijk zo is, is niet vast te stellen, omdat dit een derde-organisatie is. Betekent dit dat de hele vergoeding niet meetelt voor de bezoldiging? Of moet het meerdere boven de 19 ct worden aangemerkt als bezoldiging.

Reacties

 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op .
  De fiscale behandeling van de kilometervergoeding van 35 cent/km bij de ontvanger van de vergoeding is niet relevant voor de toepassing van de WNT. 

  De organisatie waar de externe topfunctionaris werkzaam is moet vaststellen welke vergoedingen bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn. Als in die organisatie een kilometervergoeding van 35 cent geldt voor alle medewerkers en de vergoeding boven 19 cent wordt ondergebracht in de WKR, dan wordt de aan topfunctionarissen betaalde vergoeding niet meegeteld voor de WNT-bezoldiging. Dat geldt dan ook voor een externe topfunctionaris.
 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .
  In lijn met de Regeling bezoldigingscomponenten WNT die met de onderhavige regeling wordt ingetrokken, worden loonbestanddelen die een werkgever onder de Werkkostenregeling (hierna: de WKR) als eindheffingsbestanddeel aanmerkt, op grond van deze regeling niet tot de bezoldiging gerekend.
Deze discussie is gesloten.