Topfunctionaris-toezichthouder treedt in dienst bij instelling

Discussie gestart door DDavelaarDDavelaar .
Begonnen op . 13 maart aangepast Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een topfunctionaris-toezichthouder treedt in dienst bij de instelling. Moet de voormalig topfunctionaris-toezichthouder onder de WNT worden verantwoord voor de overgangsperiode van 4 jaar?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Zie ook onze Q&A over dit onderwerp. Daarin leest u wanneer een topfunctionaris na het neerleggen van zijn of haar functie als topfunctionaris onder de werking van de WNT blijft. Dit geldt voor zowel leidinggevende als toezichthoudende topfunctionarissen die hun functie neerleggen en aansluitend een functie als niet-topfunctionaris behouden bij dezelfde WNT-instelling. Dit heeft effect zowel op de verantwoording als de normering. Wij kunnen de vraag niet met een ja/nee beantwoorden omdat er in de vraagstelling onvoldoende feitelijke gegevens zijn opgenomen om aan de voorwaarden van artikel 4a Beleidsregels WNT 2024 in combinatie met artikel 1.1, onder b, sub 6°, van de WNT te toetsen.

  Indien er voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 4a Beleidsregels WNT 2024 in combinatie met artikel 1.1, onder b, sub 6°, van de WNT, is de vaste uitleg van de WNT van de HelpdeskWNT van BZK dat de voormalige toezichthoudende topfunctionaris nog vier jaar lang wordt genormeerd met toepassing van het voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum voor leidinggevende topfunctionarissen. Dit is ook opgenomen in de invulinstructie nr. 1 bij tabel 1.C van het Verantwoordingsmodel.
 • De reactie van DDavelaarDDavelaar .
  Reactie geschreven op .
  Dank voor uw reactie. Nog wel een aanvullende vraag. De topfunctionaris-toezichthouder is in dienst getreden in een reguliere (niet leidinggevende/ niet topfunctionaris) functie bij de instelling. Welke tabellen dienen dan te worden gehanteerd? O.b.v. de toelichting van het verantwoordingsmodel lijkt in ieder geval tabel 1a te worden gehanteerd. Moet ook tabel 1e worden gehanteerd?
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Uw aanname dat in ieder geval tabel 1.a van het WNT-verantwoordingsmodel moet worden ingevuld is juist. Zie invulinstructie nr. 1 in combinatie met invulinstructie nr. 5 onder tabel 1.a van het actuele model (2023): https://www.topinkomens.nl/binaries/topinkomens/documenten/richtlijnen/2023/04/24/verantwoordingsmodel-wnt-2023/Verantwoordingsmodel+WNT+2023.odt

  Tabel 1.e van het WNT-verantwoordingsmodel hoeft alleen te worden ingevuld (naast tabel 1.a) indien sprake is van een topfunctionaris die naast de functie op grond waarvan hij/zij als topfunctionaris wordt aangemerkt, ook nog werkzaamheden verricht uit hoofde van:

  • een andere (neven)functie bij dezelfde WNT-instelling, en/of
  • werkzaamheden bij een gelieerde rechtspersoon,
  én de totale bezoldiging uit hoofde van deze functies of werkzaamheden in totaal meer bedraagt dan het drempelbedrag van € 1.900 per jaar (2023; in 2024 geldt als drempelbedrag € 2.100).
Deze discussie is gesloten.