Toelichting te herleiden naar natuurlijk persoon

Discussie gestart door PaulPaul .
Begonnen op . maart 2017 aangepast Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
In artikel 2:383 lid 1 BW staat vermeld dat een toelichting op bestuurdersbeloningen achterwege mag blijven op het moment dat deze herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

In hoeverre geldt deze uitzondering ook voor de toelichting in de jaarrekening op de WNT, temeer indien iemand onder het geldende WNT-maximum komt?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .
  In artikel 4.1.4 van de WNT staat omschreven dat een toelichting alleen noodzakelijk is als het WNT maximum is overschreden. In de door u omschreven situatie is de toelichting dus niet noodzakelijk.
 • De reactie van PaulPaul . Accountant
  Reactie geschreven op . ( maart 2017 aangepast . )
  Dus voor de goede orde, in dit geval kan ook de modelverantwoording/publicatieplicht achterwege blijven zoals vermeld op https://www.topinkomens.nl/documenten/richtlijnen/2016/09/15/verantwoordingsmodel-2016?
 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op . ( maart 2017 aangepast . )
  Ik vermoed dat het verschil in definitie van  het begrip toelichting hier verwarring veroorzaakt in de beantwoording.Het gaat in de vraagstelling om een bestuurder van een WNT-instelling. Deze is per definitie WNT-topfunctionaris. De bezoldiging van individuele topfunctionarissen moet altijd gerapporteerd worden inclusief vermelding van naam en functie. De WNT stelt zwaardere eisen aan de verantwoording dan het BW. In de WNT verantwoording is een nadere toelichting vereist als er sprake is van een overschrijding van het WNT-maximum.
 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .
  De helpdesk ondersteunt  deze reactie en voegt hieraan de volgende Q en A link toe. https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-is-de-openbaarmakingsplicht.
Deze discussie is gesloten.