Ontslagvergoeding bij niet Top-functionarissen

Discussie gestart door DinekeBrusseeDinekeBrussee .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.

bij ontslag kan aan de ambtenaar een ontslagvergoeding worden toegekend. In artikel 2:10 van de WNT staat vermeld dat het bedrag van de ontslagvergoeding een jaarsalaris met een maximum van € 75.000 mag bedragen. De vraag is of aaneen niet Top-functionaris een ontslagvergoeding mag worden toegekend die uit gaat boven het jaar salaris, maar wel onder het maximum van de € 75.000 blijft?

Reacties

 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch .
  Reactie geschreven op .
  De WNT bevat op dit moment geen normering voor het toekennen van ontslagvergoedingen aan niet-topfunctionarissen. Er is wel een publicatieplicht als de  in artikel 4.2 lid 3 vastgelegde normen worden overschreden. 
  Het verbod dat in artikel 2:10 is opgenomen geldt uitsluitend voor ''Partijen'' zoals  gedefinieerd in artikel 1:1 WNT. 
 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .
  De Helpdesk ondersteunt deze reactie.
Deze discussie is gesloten.