Toerekening non-actiefperiode

Discussie gestart door JaapKauwermanJaapKauwerman .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.
Met een (gewezen) topfunctionaris wordt op 1 juli 2016 overeengekomen het dienstverband te beëindigen per 1 april 2017. Zij ontvangt op 1 april 2017 een beëindigingsvergoeding van € 75.000 en wordt per 1 juli 2016 vrijgesteld van werkzaamheden. Haar totale bezoldiging bedraagt € 6.000 per maand. 

Het uitvoeringsbesluit geeft aan dat primair het jaar waarin de beloning in de salarisadministratie wordt verwerkt het jaar is waarin op grond van de WNT moet worden toegelicht c.q. wordt genormeerd. Is het dus juist als in 2016 een bedrag van 6 maal € 6.000 als 'uitkering wegens beëindiging dienstverband' wordt toegerekend en in 2017 een bedrag van 3 * € 6.000 + € 75.000 = € 93.000? 

Op de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst heeft zij drie maanden vakantiedagen opgebouwd die geacht worden te zijn opgenomen op 1 april 2017. Mag toerekening van de opgenomen dagen versus feitelijke non-activiteit naar eigen inzicht plaatsvinden of bijvoorbeeld lineair over de gehele non-activiteitsperiode?

Reacties

Deze discussie is gesloten.