gelijktijdige werkzaamheden topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door cvkcvk .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Eerder heb ik u deze vraag voorgelegd: "is de bezoldiging van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking, die naast zijn rol als waarnemend directeur voor de meeste tijd als consultant optreedt, voor die uren ook gebonden aan het bezoldigingsmaximum?"  U reageerde hierop als volgt: "Leidend in deze vraag moet zijn hoe het contract met deze functionaris is aangegaan. Als de contractuele functie volledig die van waarnemend directeur is, dient het gehele dienstverband te voldoen aan de WNT norm. Ook als deze feitelijk tevens een andere rol vervult."

Ik zou graag willen weten of dit betekent dat twee gelijktijdige overeenkomsten bij dezelfde organisatie zijn toegestaan, waarvan alleen de bezoldiging voor de verrichte werkzaamheden van één overeenkomst meetelt voor de WNT-norm?

Reacties

Deze discussie is gesloten.