Definitie WNT in artikel II, vierde lid, Evaluatiewet WNT.

Discussie gestart door pimwilpimwil .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

Artikel II, vierde lid, van de Evaluatiewet WNT verwijst naar 'deze wet'  en naar 'paragraaf 4 van de Wet normering topinkomens'. Naar wij aannemen wordt onder 'deze wet'  verstaan: de Evaluatiewet Wnt. Ons is echter niet duidelijk wat in dit verband wordt verstaan onder '...Wet normering topinkomens' : de huidige (of 'oude') Wnt of de toekomstige ('nieuwe') Wnt? Dat onderscheid is van belang in verband met een flexibele beloning van voor 2017.  

Pim Wilde, gemeente Halderberge.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
    Reactie geschreven op . ( juni 2017 aangepast . )
     

    Uw uitleg is juist. Met ‘deze wet’ wordt in de Evaluatiewet WNT de Evaluatiewet bedoeld. Met ‘paragraaf 4 van de Wet normering topinkomens’ wordt de nieuwe paragraaf 4 bedoeld zoals die zal luiden als de Evaluatiewet WNT in werking is getreden. Voor een toegankelijke uitleg van de wijzigingen als gevolg van de Evaluatiewet WNT en de inwerkingtredingsdata van onderdelen van de wet verwijzen wij u naar dit document: https://www.topinkomens.nl/documenten/richtlijnen/2017/05/15/overzicht-wijzigingen-evaluatiewet-wnt. U geeft nog aan dat een flexibele beloning van voor 2017 aanleiding is voor uw vraag. In dat verband merken we nog op dat het verbod op variabele beloningen met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 vervalt als gevolg van de Evaluatiewet WNT.

                 

Deze discussie is gesloten.