Vraag toepassing WNT bij afkoop BWW

Discussie gestart door JaapJaap .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.
Wanneer een functionaris, reeds betrokken binnen de WNT, ontslagen wordt met een ontslagvergoedig (75k) én afkoop bovenwettelijke WW (ca. 45k), waar moet dan rekening mee worden gehouden v.w.b. de WNT? Ik lees dat "Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband zijn in de wet gedefinieerd als: de som van uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en beloningen betaalbaar op termijn die betrekking hebben op de beëindiging van het dienstverband, met uitzondering van uitkeringen die voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst of een wettelijk voorschrift". Maar betekent dit dat beide betalingen buiten de WNT blijven?
Benieuwd naar een spoedige reactie!
Deze discussie is gesloten.