Is een binnen de groep gedetacheerde functionaris een topfunctionaris zonder dienstbetrekking?

Discussie gestart door SanderSander .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Onze vraag betreft de wijze waarop de WNT bezoldiging van een medewerker met een arbeidsovereenkomst met moedermaatschappij A (zelfstandig WNT plichtig, medewerker is hier geen topfunctionaris), maar voltijds gedetacheerd als topfunctionaris bij dochtermaatschappij B (zelfstandig WNT plichtig) in de WNT-verantwoording in de jaarrekening van dochtermaatschappij B verwerkt moet worden. De vraag betreft of bij dochtermaatschappij B sprake is van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking, met de daarbij behorende bezoldigingsmaxima, of dat er 'door de detachering heen' gekeken moeten worden en er sprake is van een topfunctionaris in dienstbetrekking waarvoor andere bezoldigingsmaxima gelden.

Reacties

Deze discussie is gesloten.