Verantwoording bezoldiging topfunctionaris (geen dienstbetrekking)

Discussie gestart door DirkMeerkerkDirkMeerkerk .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Een WNT instelling (stichting) wordt gesubsidieerd door een gemeente. De gemeente heeft met een derde partij (geen WNT instelling) een contract gesloten voor de inzet van een interim directeur bij de stichting. De gemeente rekent de kosten inzake inhuur van de directeur niet door aan de stichting. Welke instelling (gemeente die de kosten betaalt of de stichting waarvoor de directeur werkzaam is) dient de bezoldiging te melden inzake de werkzaamheden van de directeur in het kader van de WNT-verantwoording?

Reacties

  • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
    Reactie geschreven op .
    De WNT-instelling moet de interim directeur als topfunctionaris zonder dienstbetrekking opnemen in de WNT-verantwoording. Als de gemeente de interim directeur aan de stichting ter beschikking stelt zonder dat de stichting daarvoor een financiële vergoeding betaalt (of een andere financiële tegenprestatie heeft afgesproken) dan is de door de stichting te rapporteren bezoldiging van de topfunctionaris nihil.De gemeente heeft voor deze functievervulling geen WNT-verantwoordingsplicht. 
  • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
    Reactie geschreven op .

    Toevoeging: Indien de bezoldiging van deze functionaris boven de WNT norm uitstijgt dient de Gemeente die de bezoldiging betaalt deze in de WNT aangifte te vermelden.


Deze discussie is gesloten.