onduidelijkheid in definitie

Discussie gestart door ronaldvanheesronaldvanhees .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

De Wet Normering Topinkomens volgt voor het beloningscomponent grotendeels de fiscale benadering van beloning. Op een tweetal punten is er voor ons onduidelijkheid hoe de wet en de toelichting op de wet moet worden geïnterpreteerd: (Deze vragen hebben we niet kunnen terugvinden op de FAQ site van de WNT)

 

1. m.b.t. de ter beschikking gestelde auto aan de werknemer dient de fiscale bijtelling te worden meegenomen. De fiscale bijtelling bestaat uit de fiscale waarde minus de eigen bijdrage van de werknemer.

Indien nu een werknemer een auto heeft met een geringe fiscale bijtelling (0%, 4% en 7%) kan het voorkomen dat de eigen bijdrage van de werknemer hoger is dan de fiscale waarde van de auto.

Gevolg hiervan is dat er sprake is voor de fiscale aangifte van een negatieve fiscale waarde, hetgeen in de aangifte loonbelasting en inkomsten belasting op 0 wordt gesteld.

Hoe wordt hier mee omgegaan in de WNT.

Optie 1: volg de fiscale aangifte en stel het op 0 voor de WNT.

Optie 2: breng het bedrag in mindering op het beloningscomponent voor de WNT

Optie 3: ?

 

2. De topfunctionarissen betalen zoals ook iedere andere werknemer een eigen bijdrage voor de pensioenregeling. In de fiscale aangifte wordt de eigen bijdrage in mindering gebracht op het brutosalaris omdat de werknemer hierover niet kan beschikken. De werkgeversbijdrage wordt gerapporteerd in het component beloning betaalbaar op termijn. De onduidelijkheid zit nu in de eigen bijdrage van de werknemer. In de toelichting van de WNT artikel 2 lid 1, wordt bij onderdeel Q vermeld: “NB de werknemersbijdrage is onderdeel van het bruto loon en wordt dus niet afzonderlijk vermeld”

Hoe wordt hier mee omgegaan in de WNT.

Optie 1: Volg de fiscale aangifte en breng de eigen bijdrage in mindering op het component beloning in de WNT.

Optie 2: Het bedrag van de eigen bijdrage mag niet in mindering worden gebracht op het component beloning in de WNT. (In dat geval wijkt het WNT loon af van het loonbegrip in de fiscale aangifte, en rijst de vraag waarom in WNT  – in tegenstelling tot de fiscale aangifte - iets als loon wordt meegeteld waar de werknemer niet over kan beschikken).  

Optie 3: ?

 

Kunt u ons duidelijkheid geven over bovenstaande vragen.  

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .
  Uw vraag is ter beoordeling aangeboden aan de juristen van het Ministerie BZK.
  Zij zullen zo spoedig mogelijk antwoorden.
 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  1. Met betrekking tot uw vraag inzake het gebruik van een (lease-)auto voor privégebruik verwijzen wij u naar onderstaande vraag op de site www.topinkomens.nl:
   Hoe wordt een ter beschikking gestelde (lease)auto voor privégebruik meegerekend?  Vraag en antwoord | Topinkomens. Indien er sprake is van een negatieve fiscale waarde dient deze op 0 gesteld te worden voor de WNT.

  2. Het antwoord op uw vraag inzake het werknemersdeel van de pensioenpremie is dat de pensioenpremie die de werknemer verschuldigd is onderdeel vormt van het bruto loon en als zodanig meetelt als bezoldigingscomponent op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling WNT. Het feit dat over het werknemersdeel van de pensioenpremie geen belasting wordt betaald, komt door de zogenoemde omkeerregel: als de pensioenuitkering belast is (en dat is in de huidige fiscale wetgeving het geval), dan is de opbouw van pensioen (de aanspraak) onbelast.
Deze discussie is gesloten.