Afkoop bovenwettelijke uitkering

Discussie gestart door MagielKragtenMagielKragten .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Wordt bij afkoop van de bovenwettelijke uitkering tegen 30% de afkoopsom tot de bezoldiging gerekend? Zo ja, wat betekent dat voor de mogelijkheden om een afkoopregeling te treffen met een topfunctionaris wiens reguliere jaarlijkse beloning gelijk is aan het bezoldigingsmaximum?

Reacties

Deze discussie is gesloten.